polenergia_logo
Witaj na stronie Polenergii Dystrybucja.
Jeżeli chcesz korzystać z energii od Polenergii, podpisz z nami umowę!
Poniższy formularz pozwoli Ci nie tylko podpisać umowę w 100% on-line, ale także umożliwi zapoznanie się z naszą ofertą.
UWAGA! Wypełniając formularz uważnie sprawdzaj dane. Po ich zatwierdzeniu nie będzie możliwości ponownego wypełnienia formularza on-line i konieczny będzie kontakt z naszą infolinią!
Rozpocznij

Uzupełnij dane w formularzu

WAŻNE - Przygotuj protokół zdawczo-odbiorczy (PZO)lub zlecenie obsługi technicznej (ZOT)

Phone

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności


Dokumenty

Załącz skan lub zdjęcie posiadanego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego lub Zlecenia Obsługi Technicznej.

Skan lub zdjęcie PZO lub Zlecenia OT.

Adres punktu poboru energii (PPE)

Na podstawie numeru PZO/ZOT i numeru licznika możliwe jest automatyczne pobranie danych z bazy.

Pobierz dane

Wybierz ofertę

Jeżeli jesteś zainteresowany grupą taryfową inną niż G11 skontaktuj się z naszą infolinią Uzupełnij formularz kontaktowy

Taryfa Sprzedawcy

Taryfa Sprzedawcy

Taryfa

Oferta Standardowa - Umowa na czas nieokreślony. Wysokość stawek zmiennych za energię elektryczną zgodna z decyzją Prezesa URE.

Uzupełnij dane niezbędne do zawarcia Umowy z Polenergią Dystrybucja

Twoje dane

Nie masz numeru PESEL? Uzupełnij formularz kontaktowy

Adres zamieszkania


Adres korespondencyjny


Oświadczam, że:

1. Przy zawieraniu niniejszej Umowy

2. Posiadam tytuł prawny do obiektu

Tytuł wynika z:

3. Energia elektryczna będzie dostarczana na potrzeby własne:

A. Gospodarstwa domowego
B. Prowadzonej działalności

4. E-faktura

Wyrażam zgodę:

Dzięki e-fakturze chronisz środowisko i masz dostęp do wszystkich faktur w dowolnej chwili, z dowolnego urządzenia.

Adres e-mail dla e-faktury:

5. Moja Polenergia (eBOK)

Wyrażam zgodę na założenie elektronicznego konta Biura Obsługi Klienta (eBOK) oraz przesłania linku aktywacyjnego:

Moja Polenergia to prosty i szybki dostęp do faktur i salda, wygodne i bezpieczne płatności elektroniczne, dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, powiadomienia o wystawieniu faktur i zbliżającym się terminie płatności.

6. Zgody na kontakt

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny

Zobacz pełną treść zgody

Wyrażam zgodę na kontakt ze mną przez Polenergia Dystrybucja sp. z o o. za pośrednictwem telefonu (zarówno w formie połączeń głosowych, jak i wiadomości SMS oraz MMS), w tym z pomocą automatycznych systemów wywołujących, w celu informowania mnie o ofertach dotyczących obecnych i przyszłych produktów i usług spółek z Grupy POLENERGIA.

Wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną

Zobacz pełną treść zgody

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Polenergia Dystrybucja sp. z o. o. informacji handlowej związanej z obsługą Klienta, saldem należności oraz ofertami dotyczącymi obecnych i przyszłych produktów i usług spółek z Grupy POLENERGIA, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.

Jeśli wyrazisz zgodę na kontakt telefoniczny i/lub drogą elektroniczną, będziemy mogli poinformować Cię telefonicznie lub mailowo o naszych nowych ofertach obniżających koszty zużycia prądu, o ofertach z usługami dodatkowymi, o bonusach i ciekawych wydarzeniach. Wyrażone przez Ciebie zgody możesz w każdej chwili odwołać.

Ważne Dokumenty

Umowa - konsument

Umowa - działalność

OWU

Wybór oferty - konsument

Wybór oferty - działalność

Zbiór praw konsumenta

Odstąpienie od umowy